Zápis z VZZ 22. 12. 2014

V pondělí 22. 12. 2014 jsme navštívili veřejné zasedání zastupitelstva v budově VAK na Velké Pláni. 

Z projednávaných bodů jsme si poznamenali:

  • město formou dotace do TJ Slovan až do výše 100 tisíc Kč zainvestuje výrobu Pumptrackové trati. Ta bude ale v majetku TJ Slovan - na jejich pozemku. 
  • Komisionářská smlouva upravující vztah města Pec pod Sněžkou a LD Pec - Sněžka bude upravena. Lanová dráha bude posílat zpět městu minimálně 75% příjmů. Zbytek bude zůstávat v rozpočtu LD Pec - Sněžka a.s. V minulosti byl poměr stanoven přesně na 75%.

  • Lanová dráha Pec - Sněžka k 10. měsíci 2014 hospodařila s příjmy 54 milionů Kč, přižemž náklady byly 23 milionů. Zde je vidět, jaké prostředky přináší LD na Sněžku do rozpočtu města!

Oficiální zápis z VZZ naleznete zde.

Uk 5199 Version1 Hlavni Budovam Bwfilter

 

Se zastupiteli jsme v rámci diskuse řešili především tyto tři body.

 

Vlek Slovan na Velké pláni

Tomáš Kučera zastupitele upozornil na fakt, že situace s tímto vlekem je neúnosná. Kromě sporů mezi nájemci a provozovateli vleku - TJ Slovan Pec a majiteli pozemků (manž. Houdkovi) je třeba řešit i technický stav vleku a absenci zasněžovacího systému. Starosta i jiní činovníci TJ Slovan a zastupitelé v minulosti neuspěli v jednání s majiteli pozemku o případném odkoupení nebo dlouhodobém pronájmu.

Naše nabídnutá pomocná ruka byla bohužel odmítnuta

Nabídli jsme pomocnou ruku - vytvoření pracovní skupiny, ve které by bylo naše sdružení, zástupce města, TJ Slovan a majitele pozemků. Alan Tomášek však odmítl se slovy, že "s námi žádnou pracovní skupinu utvářet nebude". 

Věc tedy bohužel zůstává dál mimo gesci města - probíhají jednání mezi majiteli pozemku, provozovatelem lyžařského areálu Černá hora - Pec a paralelně dobíhá smlouva na provoz vleku TJ Slovan.

Tomáš Kučera upozornil, že nelze celou lokalitu Velké pláně vnímat jen v měřítku peněz a tržních cen pozemků, ale v dlouhodobém horizontu jako stěžejní místo pro rozvoj Pece. Vlek na Velké pláni je atraktivní pro děti, začínající lyžaře, zahraniční návštěvníky a lyžařské školy. Musíme se pokusit udržet jej v provozu a vrátit Velké pláni punc atraktivní lokality pro začínající lyžaře.

 

Karta hosta - problémy s bezpečnostním certifikátem

Luboš Brát upozornil zastupitele na problém se systémem Karty hosta. V průběhu prosince 2014 administraci, ve které ubytovatelé evidují své hosty, převedl tvůrce systému (Humlnet Creative) na šifrovaný https protokol. Bohužel však nenainstaloval bezpečnostní certifikát SSL. Všem kdo chtějí zadávat data se nyní zobrazuje varování, že web není důvěryhodný. Je problematické se do systému dostat.

L. Brát upozornil, že pořízení SSL certifikátu je částka řádově ve výši 200,- Kč / rok. Zastupitelé by měli trvat na jeho nainstalování do webu admin.kartahosta.cz. Zároveň L. Brát požádal o stažení kontaktu na něj z webu kartahosta.cz. Za těchto podmínek nebude již ve svém volnu poskytovat podporu projektu. 

 

Nový web města

Luboš Brát se dotázal na rozpočet nového webu města pecpodsnezkou.cz, který bude pořizovat SCRP Pec pod Sněžkou v rámci marketingové spolupráce, na kterou si vybrala Orso Communications s.r.o. 

Rozpočet nebyl sdělen. L. Brát upozornil, že pokud se web provede bez migrace dat (jak tvrdí Alan Tomášek) a URL adres, dojde ke ztrátě vysokého page ranku a pozice ve výsledcích vyhledávačů. Investice do nového webu by tak teoreticky mohla přinést více problémů než užitku a ve svém důsledku znehodnotí prostředky místních podnikatelů vložené do reklamy na pecpodsnezkou.cz 

Tvorbu nového webu a jeho kvalitu budeme pečlivě sledovat.

 

Naše body z předvolební kampaně v záměrech zastupitelů

Závěrem bychom rádi poděkovali stávajícímu vedení města, že vzalo za své některé body z našeho volebního programu. Konkrétně jde o provedení investice na Portáškách, která oživí turisticky či sportovně Velkou Úpu a pak například městské shuttle-busy, které budou pendlovat mezi Pecí a Velkou Úpou.

Tyto dva body zmínil na VZZ starosta města coby investice, které by zastupitelé chtěli realizovat. Jde přitom o myšlenky, které zazněly prvně v našem volebním programu. 

Děkujeme!

 

Ž.S.