Vyjádření zastupitele Františka Vaňka

Vážení,

vzhledem k atmosféře na  zasedání zastupitelstva 14. 11. 2018, cítím potřebu se k celé situaci vyjádřit za moji osobu. Učiním tak i přesto, že počítám s kritikou formy vyjádření, které mělo zaznít již v průběhu zasedání. Navzdory předchozímu vzájemnému ujišťování se mezi stranami, že zasedání proběhne v klidu, nabrala situace jiný směr. Atmosféra naznačovala, že by vzhledem k emocím většiny přítomných obyvatel, nemělo v tu chvíli vyjádření žádný význam a šíření další agrese nebylo alespoň pro mě na pořadu dne.

4 Frantisek Vanek

Prvně podotýkám, že souhlasím se slovy pana starosty, aby se obyvatelé více věnovali dění ve městě a svoje připomínky podávali již během jednání o konkrétních záležitostech. Rovněž nelze upřít předchozím zastupitelům a panu starostovi obrovský kus práce, kterou pro město udělali.

V průběhu zasedání jsem však nevycházel z úžasu. Většina otázek i odpovědí na ně směřovala k tomu, že za vše špatné může SNK Žijeme Sněžkou. Nejdřív jsem to nechápal, ale při pohledu na současnou politickou situaci na státní úrovni vidím určitou paralelu. Většina přítomných hodnotila morálnost podávání trestních oznámení, a to negativně. Při hodnocení této morálnosti se však z nějakého důvodu lehce přehlíží jeden důležitý fakt. Policie na základě dlouhého vyšetřování (např. dle slov pana starosty několikaleté odposlechy) nabyla přesvědčení, že je páchána závažná trestná činnost. Ctím presumpci neviny, proto nehodlám nikoho obviňovat. Avšak představa, že policie uspořádá akci takových rozměrů, jako tomu bylo 23. října, jen z důvodu, že někdo podal trestní oznámení, je naprosto absurdní. Neumím si představit situaci, kdy takový zásah do chodu města, KRNAPu, případně Mega Plus a soukromí několika dalších osob, schválí soud pro něco zanedbatelného. Město zřejmě bude cítit újmu vzniklou tímto vyšetřováním, ale pakliže je tomu tak z důvodu, že trestná činnost páchána byla, tak ať. Na okraj, argumentace ztrátou dotace na dopravní terminál je minimálně zavádějící, když na poradě před zasedáním zaznělo, že její získání bylo z určitých důvodů nepravděpodobné.

Z průběhu dnešního zasedání tak vyplynula prapodivná myšlenka, že řada obyvatel cítí jako morálně neúnosné podat trestní oznámení, i když byla potenciálně páchána trestná činnost, čímž tuto potenciální trestnou činnost v podstatě schvalují a podporují. Právě v tom lze spatřovat určitou podobnost se situací, které se momentálně odehrává na celostátní úrovni. Tuto skutečnost by tak dotyční měli zvážit, než se budou pouštět do soudů, které jsou ovlivněny výroky osob dotčených vyšetřováním.

Osobně věřím, že věc policie řádně vyšetří a celou situaci objasní. Do té doby nám nezbývá než čekat a doufat, že dobře pro město. Za všechny zvolené zastupitele SNK Žijeme Sněžkou mohu říct, že hodláme být konstruktivní opozicí a nehodláme nikomu „házet klacky pod nohy“, jak je nám často vyčítáno.

S úctou,

František Vaněk