Více přímé demokracie

Město Pec pod Sněžkou ročně hospodaří s rozpočtem v řádech desítek milionů korun. K běžným příjmům ze státní kasy připočítejme finance z prodejů a pronájmu pozemků, příjmy z provozu lanové dráhy na Sněžku, parkování, reklamní činnost a další. 

Zastupitelé rozhodují nejen o financích, ale i o zadávání veřejných zakázek, povoleních pro všechny stavební záměry v obci, územním plánu, propagaci střediska, provozu technických služeb, zimní údržbě, podpoře kulturních akcí, atd.

Prakticky všechna rozhodnutí zastupitelstva se přímo dotýkají vás, občanů žijících a pracujících v Peci pod Sněžkou a Velké Úpě. 

Jaká je dnes praxe?

Občané města nemají v 99% případů šanci podílet se na rozhodování, přispět svým názorem či vznést námitku. O všem se dozví až když je rozhodnuto. 

K informování občanů sice slouží městský zpravodaj a úřední deska. Ale tyto dva zdroje informují ex post či neurčitě.

Radnice

 

Tohle my změníme!

Jsme zastánci přímé demokracie, tedy naslouchání názoru lidí, kterých se rozhodnutí města týkají. Nechceme jednat o vás, bez vás. Náš recept na spokojenou občanskou společnost je jednoduchý a přímý: 

 • Zveřejňování podrobného programu zasedání zastupitelstva předem
 • Dvakrát ročně velká setkání občanů nad dalším směřováním obce
 • Možnost přihlásit si odběr úřední desky a novinek z radnice do vašeho mailboxu
 • Transparentní vyhlašování poptávek zadávaných obcí

Kandidati

 

Finance

K přímé demokracii neodmyslitelně patří i veřejná kontrola nad financováním města a městských společnosti. Již řadu let je zveřejňován rozpočet města na úřední desce. Uvědomte si ale, že to není vše, co by se mělo transparentně předkládat veřejnosti k nahlédnutí. 

Patří sem i zůstatky na všech městských účtech, rozpočty a stavy financí v městem vlastněných společnostech, manažerské posty.

Co budeme zveřejňovat?

 • Rozpočet města
 • Zůstatky na všech účtech města
 • Seznam zaměstnanců města
 • Rozpočty městských společností
 • Zůstatky na účtech městských společností
 • Seznam zaměstnanců městských společností
 • Platy managementu, členů dozorčích rad a představenstev

 

Zdravé město a udržitelný rozvoj

Chceme naše město rozvíjet v souladu se strategií Zdravé město

Zdravé město se promyšleně snaží utvářet město jako kvalitní a příjemné místo pro život na základě dohody s obyvateli. Cílem Zdravého města je udržitelný rozvoj, jehož výsledkem jsou dlouhodobě stabilizované podmínky pro zdraví a kvalitu života.

Základní myšlenkou udržitelnosti je dosažení harmonického stavu životního prostředí, sociálního prostředí a ekonomického rozvoje, současně s důrazem na prioritní význam rozvoje lidské osobnosti v podmínkách demokracie.

 

Líbí se vám naše vize města Pec pod Sněžkou? Pomozte nám ji vybudovat. Zajímejte se více o dění v obci, přinášejte své nápady i připomínky. Budeme rádi, když nám o nich napíšete

 

Pojďte do toho s námi a volte naši kandidátku!