Rozhovor: Petra Vydrová

PetraVypadáte jako otevřená a dialogu přístupná bytost. Jste taková doopravdy?

Jsem komunikativně schopný člověk, v našem hotelu jsem vždy řešila krizové situace s klienty a ve většině případů jsem tyto situace vyřešila ke spokojenosti obou stran. Mimo češtiny navíc ovládám jak němčinu, tak angličtinu. Na obsazování našeho hotelu a penzionu se podílím aktivně. Úspěšná a upřímná komunikace je pro mě důležitým aspektem v běžném životě a v tomto případě v dobře fungujícím zastupitelstvu.

K úspěšné komunikaci patří i notná dávka rozhodnosti a cílevědomosti. Ani tyto dvě vlastnosti vám nechybí?

Neexistuje pro mě slovní spojení, že „něco nejde“. Všechno má své řešení. Tuhle vlastnost máme s manželem společnou a myslím, že naší vizitkou je vzhled a fungování Kolínské boudy a penzionu Zvonička (vedle Kolínské). Oba jsme cílevědomí a zvyklí „věci dotahovat do zdárného konce“.

Co vám naopak při jednání s lidmi vadí? Je něco, co nemůžete vystát?

Za žádných okolností se nenechám „opít rohlíkem“ anebo milými řečmi. Mám ráda jasné, průhledné a rovné jednání a činy. Jsem upřímný člověk, který se snaží být (vždy) objektivní a spravedlivý. Neumím vystát lež a podvádění a také nesouhlasím s obohacováním se na úkor ostatních. Ve své podstatě jsme si všichni rovni, ze stejného masa a krve, tudíž bychom měli mít stejně rovné možnosti a příležitosti. To, jak tuto skutečnost jeden každý z nás přijme, je věc druhá a záleží v tomto ohledu na každém z nás.

Čeho si sama u sebe vážíte, na co na jste hrdá?

To jsou tedy otázky na tělo! No, tak asi na to, že dokážu jednat tak, jak jsem popsala předtím. Jsem hrdá, že o sobě mohu říci, že jsem slušný, pracovitý, upřímný a rovný člověk. Že nelžu, nezávidím, nekradu. Pouze pracuji a plním si své vytyčené cíle. A v neposlední řadě, spíš v té první, jsem pyšná na svého syna a na to, že jsem (myslím a doufám) dobrá máma :-)

Děkuji za rozhovor. Ať se vám vše daří i nadále!

Děkuji.