Pec pod Sněžkou ročně přichází o miliony korun v „partnerství“ s BMW

Je tomu již pár let, kdy k nám do Pece pod Sněžkou přijela vozidla BMW a zastavila na nejexponovanějších plochách ve městě. S takovým partnerstvím jde vždy ruku v ruce mnoho peněz. Alespoň ve Špindlerově mlýně a ostatních střediscích mají z tohoto partnerství řádově miliony korun ročně. 

Jak to nadějně začalo … 

A takové finance měly plynout i do městského rozpočtu u nás v Peci pod Sněžkou. Automobilka BMW projevila přání stát se partnerem města. Logo BMW mělo být na viditelných plochách všude po městě, Pec se měla na zimu „přejmenovat“ na xDrive Village, loga měla být i na poklopech od kanálů…  Detaily však byly teprve k „dojednání“ – bylo řečeno zastupitelům.

Bmw Pec 2

… a jak to dopadlo

Z celého obchodu však sešlo. Na přímý dotaz, co je s dotyčným partnerstvím, o které BMW projevilo zájem, starosta oznámil, že „si to v BMW rozmysleli a že si vybrali za partnery jen Relaxpark, Enzian a Happy Hill“. 

Přesto, že BMW je partnerem jen několika místních firem, prezentuje se jako oficiální partner Pece pod Sněžkou logem města. Zakrývá se tak navenek neprůhledný vztah mezi BMW a městem, který smluvně neexistuje.

Město jen pronajímá plochy firmě Sivia CZ, které zde prezentuje BMW.
Sivia CZ (= Relaxpark), která toto partnerství městu přebrala, si hned vzápětí pronajala nejdůležitější plochy od města či od jiných soukromých vlastníků v Peci a Velké Úpě. Dokument na úřední desce města ze dne 2. 9. 2014 ukazuje, kolik peněz na město zbývá, z celkového rozpočtu BMW na reklamu v Peci pod Sněžkou a Velké Úpě.

Přestože Sivia CZ od BMW inkasuje ročně 3,2 milionů Kč, na město zbývá jen 353 tisíc Kč bez DPH.

Graf3

Město tak de facto paběrkuje na tak významném obchodním vztahu. Uvedené sumy vyplývají ze smlouvy na pronájem pozemků a znaleckého posudku společnosti Sivia CZ. Oba dokumenty přikládáme jako důkaz našich tvrzení.

Vše vychází z veřejně přístupného dokumentu na obchodním rejstříku - znaleckého posudku, zpřístupněného 28. 8. 2014. 

Za to, že se může BMW prezentovat jako partner Pece pod Sněžkou a využívat logo, neplatí městu vůbec nic!

 20141003 150153

Vlastníkem značky Pec pod Sněžkou, horské město v pohybu je město a nikoliv Sivia CZ. Město na podporu této značky vydává ročně statisíce kč do reklamy a příspěvku do Sdružení cestovního ruchu a propagace. A tyto výnosy z reklamy přenechává zdarma soukromému subjektu, společnosti Sivia CZ.

Podle platné nájemní smlouvy, na základě které Sivia CZ umístila BMW na točnu pod Javorem je placeno jen za reklamní poutač s rozměry 2x2 m. Obrázek jasně ukazuje, že poutač má rozměry větší (3,5 x 5,5 m). Město se tak nechová jako řádný hospodář, jak mu ukládá zákon a prodělává na nevýhodném pronájmu, za který by mělo získat více financí.

Sivia CZ si pronajala i billboardové plochy na budově technických služeb, za což platí ročně 6000,- Kč. Obvyklá cena za pronájem ploch pro billboardy je ovšem 10x vyšší. Tato společnost je pak komerčně nadále pronajímá a výnosy padají do soukromého subjektu.

 

Závěrem

Na závěr připojujeme vyjádření Luboše Bráta, opozičního zastupitele z doby, kdy město "prošvihlo" partnerství s BMW a přenechalo jej firmě Sivia CZ, aby jí následně pouze pronajalo pozemek a zdarma přenechalo značku Pec pod Sněžkou, horské město v pohybu.

"Před třemi lety jsem se neúčastnil žádného hlasování, které by odmítalo nabídnuté partnerství s BMW. Tuto záležitost vyřizoval pouze starosta a nás, zastupitele jen informoval. Nejprve nás informoval o tom, že BMW by chtělo město za partnera. Na další poradě na můj dotaz jak to je s tím partnerstvím jsem se dozvěděl, že BMW si vybralo jen pár místních firem jako partnery. Pokud se následně projednával pronájem pozemku pod Javorem, nebyl jsem u toho přítomen.

Skutečný stav věci - tedy kolik financí nám tehdy uteklo tím, že partnerem BMW se nestalo přímo město, jsem se dozvěděl až ze znaleckého posudku Sivia CZ zveřejněného na konci srpna 2014 na obchodním rejstříku. 

Tolik k údivu starosty Alana Tomáška v jeho otevřeném vyjádření, proč s těmito informacemi přicházíme až nyní. Zároveň se vymezuji vůči jeho nařčením, že jde o lži a polopravdy. Vše je podloženo důkazy v tomto článku a v dokumentech na našem webu." 

 Lubos Brat Foto Na Medailonek