Nevadí, že nevidíme na "Studnu", prachy jsou prachy ...

Aktualizováno (6.10.2021)

Pec pod Sněžkou není jediným městem, ve kterém developer firma K2 Invest s.r.o. neumí počítat. V Chrudimi ovšem proti porušování územního plánu zasáhlo vedení města: 

Developer Kušta musel ustoupit tlaku města a ubourat část nejvyššího patra bytovky pod Kopanicí

-- 

Snažili jsme se zabránit výstavbě apartmánového domu Pecr Deep, který je postaven v rozporu s územním plánem (jak dokládá znalecký posudek). 

Developer - firma K2 Invest s.r.o. nedodržela stavební dokumentaci a vystavěla objekt o dvě podlaží vyšší, než dovoluje v místě územní plán Pece pod Sněžkou. První nadzemní podlaží vydával investor v projektové dokumentaci za podzemní a nejvyšší podlaží vydává za galerii předposledního podlaží. 

20171007 132949011 Ios

Obr. 1 - V tomto místě jsou povoleny 3 nadzemní podlaží + podkroví...

 

20171007 133126918 Ios

Obr. 2 - Pohled do garáží (zcela dole) a prvního "podzemního" podlaží nad garážemi. 

 

Pecrdeep Podvod V DokumentaciObr. 3 - Jak developer zapoměl ve vlastní projektové dokumentaci změnit 1. NP na 1.PP

 

Již půl druhého roku bojujeme se státní správou a snažíme se zvrátit realizaci tohoto záměru s odpovědnými úřady. 

 

Přečtěte si znalecký posudek a dokumenty. BUĎTE V OBRAZE

1. Znalecký posudek Pecr Deep.pdf 
Znalecký posudek dokládající skutečnou podlažnost Pecr Deep.

2. Územní plán města v lokalitě Pecr Deep.pdf 
Výsek územního plánu Pece pod Sněžkou s oblastí stavby Pecr Deep ukazující závazný regulativ "S" - výška okolní zástavby a 3+1 podlaží. 

3. Podnět Žijeme Sněžkou k zákazu pokračování stavby na Stavební úřad Pec pod Sněžkou.pdf 
Nejprve jsme podali podnět k místnímu Stavebnímu úřadu.

4. Vyjádření Stavebního úřadu Pec pod Sněžkou.pdf 
Podle Stavebního úřadu Pec pod Sněžkou je vše v pořádku... 

5. Vyjádření Stavebního úřadu KHK.pdf 
Nadřízený Stavební úřad Královéhradeckého kraje potvrzuje rozpor s územním plánem, ale odmítá se věcí zabývat kvůli neexistenci Regulačního plánu města Pece pod Sněžkou.

6. Podnět Žijeme Sněžkou k KUKHK k opakovanému přezkumu.pdf 
Naše odpověď Stavebnímu úřadu KHK, ve které mimo jiné zdůrazňujeme, že základní regulativ vůči okolní zástavbě (symbol "S" u uliční čáry) může být obsahem územního plánu a musí být použit.

7. Opakované vyjádření Stavebního úřadu KHK.pdf 
Vyjádření Stavebního úřadu KUKHK a potvrzení našeho tvrzení úřadem k samotné výšce zástavby_viz červený text. Úřednice nelogicky odmítá akceptovat základní regulativ "S". 

8. Opakovaný podnět Žijeme Sněžkou k KUKHK ke stavbě Pecr Deep.pdf 
Opakovaně vyzýváme Stavební úřad KUKHK k zahájení přezkumu územního rozhodnutí a obhajujeme základní regulační prvek, který patří do textové části územního plánu.

9. Zákon 350/2012, čl. II.pdf 

 

Závěr

Na základě  dalších právních analýz, připravujeme žalobu ve veřejném zájmu.