Město se musí rozvíjet rovnoměrně

Investice do turistické infrastruktury, ale i občanské vybavenosti musí být spravedlivě rozděleny a směrovány do všech koutů obce. Nelze opomíjet periferní oblasti či kopce nad hlavní ulicí. Tento trend se prolíná všemi body našeho programu a koncepčně jej rozvíjí.

Smysl vidíme v podpoře doposud upozaďovaných lokalit, jako je celá Velká Úpa, Vysoký svah, Zahrádky, Hnědý vrch. Jak konkrétně chceme pomoci?

Na vrcholku Portášek chceme vybudovat či podpořit vznik turistického magnetu, který přiměje návštěvníky města zastavit ve Velké Úpě a oživí celé údolí. Projekt jako je například stezka v korunách stromů.

Na vrcholku Hnědého vrchu navrhujeme ve spolupráci s provozovatelem areálu vytvořit Letteringové hřiště, jako je obdobná atrakce na vrcholku Medvědína. Zde navíc podpořené existencí rozhledny.

 Letteringove Hriste

K vrcholku Hnědého vrchu chybí turistická stezka. Iniciujeme jednání se správou KRNAP nad vybudováním pěší stezky k rozhledně.

 

Jeden logický celek

Všechny námi plánované projekty jsou vzájemně propojeny v logický celek objímající celé město Pec pod Sněžkou.

  • Ve Velké Úpě vznikne turistický magnet, projekt jako je stezka v korunách stromů nad LD Portášky.
  • Odtud je možné vyrazit na Růžovou horu a na Sněžku či se touto cestou vrátit od LD na Sněžku.
  • Z Velké Úpy do Pece a dál k Javoru bude jezdit ekologický minibus
  • Paralelně povede atraktivní cyklistická stezka od Vavřincova dolu až k LD Hnědý vrch
  • Na Hnědý vrch povede turistická stezka nebo bude možné využít lanovou dráhu
  • Na vrcholku Hnědého vrchu najdou děti latteringové hřiště a budou moci pokračovat na kole či pěšky po vrcholcích
  • Z vrcholku „Muldy“ bude možné se svézt turistickým vláčkem přes celé město zpět až na vrcholek nad Velkou Úpou – k boudě Jana

Takto provázaná turistická infrastruktura rozprostřena s rozmyslem po celém katastru obce přivede rozvoj, hosty a pracovní příležitosti do všech koutů našeho města.

 

Propojení lyžařských areálů

Budeme podporovat aktivity vedoucí k propojení lyžařských areálů ve Velké Úpě a Peci přes Javoří důl. Tento záměr je zakotven ve stávajícím územním plánu a jde o klíčový projekt pro rozvoj lyžování v Peci pod Sněžkou.