Když jde o byznys, ochrana přírody jde stranou

Téměř rok jsme pracovali na ochraně zdroje pitné vody pro naše město. Našim neodbytným jednáním s Inspekcí životního prostředí a následně s Ministerstvem ŽP jsme ukončili nezákonné jednání developera Kubík Sněžka s.r.o., který nerespektoval základní podmínky výstavby - neohrožovat veřejnost v ochranných pásmech pitné vody. 

20170724 125227 1

Nezákonné jednání začalo u nájemce plochy - společnosti Sivia a.s., pokračovalo na Správě KRNAP, ignorovala jej Inspekce životního prostředí v Hradci Králové. Ministerstvo životního prostředí nám dalo zcela zapravdu a s podřízenými orgány zahájilo kroky k nápravě.

20160713 130517

20160702 204423

Kontaminovaná zemina byla odvezena z ochranného pásma zdroje pitné vody a k tomuto nezákonnému jednání již nebude docházet.

 

Přečtěte si, stojí to za to

Jak si státní správa kryje záda? Najdete v těchto dokumentech... 

  1. Žijeme Sněžkou - stížnost na postup ČIŽP Ministerstvu ŽP.pdf

  2. Ministerstvo ŽP - odpověď na stížnost Žijeme Sněžkou na postup ČIŽP.pdf