Jednání s poslancem PhDr. Robinem Böhnischem o situaci na horách

Sešli jsme se s předsedou sněmovního výboru pro životní prostředí poslancem Robinem Böhnischem na krátké konstruktivní schůzce.

Robin Bohnisch

Poslanec dolní komory parlamentu České republiku PhDr. Robin Böhnisch je předsedou výboru pro životní prostředí. Výbor pro životní prostředí se zaobírá velmi širokou environmentální problematikou. Patří sem oblast financování péče o životní prostředí, problematika surovin a odpadů a v neposlední řadě třeba segment ochrany přírody a krajiny.

Luboš Brát s Dr. Böhnischem jednal o souznění a třecích plochách občanské činnosti v Peci pod Sněžkou a přírody a krajiny zastupované správou KRNAP. Na obnovu silnic II. a III. tříd, kam spadají i některé lesní komunikace v KRNAPu, obdrží kraje od státu výrazně více finančních prostředků.

Po volbách vyvoláme jednání mezi místní samosprávou a správou KRNAP o konkrétním postupu prací a využití na obnovu lesních komunikací a turistických cest.

Byla domluvena další spolupráce v rámci našeho regionu.