Empatické město

Podpoříme bydlení pro mladé a rozvoj nájemního bydlení ve městě. Podpoříme seniory v jejich společenských aktivitách i cestování.
O strategických investičních záměrech města budeme informovat předem a formou místního referenda komunikovat zásadní investice s občany. Komfort života trvale žijících obyvatel podpoříme významnou slevou na sezonní permanentky a odpadové hospodářství.

Srdce

Naší představou je prosperující občan města. Nebudeme upřednostňovat prosperitu města na úkor jeho občanů. 

Příjem do městské kasy z apartmánových hotelů nemůže mít přednost před příjmy a živobytím trvale žijících obyvatel.

 

Podpora seniorům ve službách

Nadále budeme podporovat seniory v jejich aktivním životě. Ve spolupráci s pečovatelskou službou vytvoříme podmínky pro terénního pracovníka jen pro seniory našeho města.

 

Vstřícný přístup k občanům

bude pro nás samozřejmostí.

 

Podpora nájemního bydlení v obci

Uvědomujeme si potřebu dostupného bydlení pro mladé. Vytvoříme lepší podmínky pro vznik nájemních bytů v našem městě. 

 

Slevy na sezónní permanentky a odpadové hospodářství

Prostředky získané z poplatků apartmánových objektů převedeme do fondu, za kterého budeme podporovat formou slev místní obyvatele. 

 

Vyšší finanční podpora našim dobrovolným hasičům
v jejich materiálním zabezpečení

Hasiči Velká Úpa jsou velmi důležitou součástí života obyvatel v našem městě. Chceme je podstatně lépe finančně podporovat i při pořádání kulturních akcí.

 

Podpora mladých sportovců

Podporujeme všechny naše sportovce, ať už v TJ Slovan i mimo něj. Výstavbou nového sportovního objektu (viz kapitola 1. Udržitelný rozvoj) jim poskytneme zázemí i pro další druhy sportovních aktivit.

 

Další rozvoj naší školy a školky

Funkční škola a školka je velmi důležitou součástí našeho města. Uvědomujeme si její význam a budeme ji rozvíjet a podporovat, stejně jako školní autobus pro naše děti.