Chceme udělat víc pro lidi na horách

Již více než čtyři sta let žijí v údolí řeky Úpy a na okolních kopcích lidé. Strmé stráně, husté lesy, bujná příroda a v zimě sněhové vánice a mráz. Za ta staletí se hodně změnilo, mnohé zápory života na horách se podařilo přetavit ve zdroje obživy. Moderní stroje, technologie a materiály nám usnadňují život. Přesto ale má život na horách svá specifika a snad více než jinde zde platí, že jednou jsi nahoře a jindy zase dole.

Život na horách s sebou přináší i další paradoxy. Je zde mnoho místních obyvatel, kteří zde žijí, pracují, vychovávají děti, ale nemají zde trvalé bydliště. V našem městě žije dokonce více „papírově přespolních“ obyvatel, než trvale zde přihlášených. Tato situace je nedobrá ze dvou důvodů.

1. Město nedosahuje na takový příspěvek ze státního rozpočtu, jaký by podle zde žijících obyvatel zasloužilo

2. Občané bez trvalého bydliště u nás nezapustí tolik své kořeny a město ztrácí patrioty, které by jej mohli rozvíjet

Graf Obyvatelstvo (1)

Obrázek - Za posledních 6 let trvale klesá počet obyvatel Pece pod Sněžkou. 


Chceme zvýšit počet trvale zde žijících obyvatel a zároveň lidem usnadnit život na horách. Obzvlášť těm, kdo jsou v obtížné životní situaci.

Nechceme bezhlavě rozhazovat finance z lanové dráhy. Ovšem nebojíme se rozhodnutí, která přinesou lepší život pro občany města. Nynější i budoucí generace. Co konkrétního od nás můžete očekávat?

Slevová „Karta Domestica“

V Peci pod Sněžkou funguje pro zde ubytované turisty známá Karta hosta. Ubytovaní hosté na ni mohou získat slevy na lanové dráhy, různé půjčovny, sportovní aktivity a samozřejmě slevu na vleky v zimě. Funguje-li princip hromadných slev pro návštěvníky města, bude fungovat i pro trvale zde žijící obyvatele.

Slevova Karta

Chceme zřídit takzvanou Kartu Domestica, která bude sloužit jako

 • Povolenka k vjezdu a parkovací karta za zákazovými značkami v obci
 • Slevová karta
  - na lanové dráhy
  - na celosezónní skipas
  - na dopravu
  - na odpadní pytle

Pečovatelská služba pro seniory

Péče o seniory je jednou z našich priorit. Naše město pomáhali celý život budovat a nyní si zaslouží, aby město pomohlo zase jim. V minulosti byla pomoc seniorům řešena mnoha různými způsoby. Avšak vždy nesystematicky a výběrově. Chceme i do této oblasti vnést rovný přístup.
Při domě pro seniory, který vzniká i za naší podpory ve Velké Úpě, zřídíme pečovatelskou službu. Ta se bude starat nejen o seniory v pečovatelském domě, ale zajede i k potřebným přímo do jejich domovů. Pečovatelská služba pomáhá s nákupy, úklidem, rozvozem obědů či zdravotním ošetřením.

Podpora Hasičů a Horské služby

V naší obci působí dvě složky Integrovaného záchranného systému. Ne vždy jim k jejich činnosti ovšem město poskytuje patřičné podmínky. Přitom jde o nezištnou a často i nebezpečnou práci. SDH Velká Úpa pořádá během roku mnoho kulturních a dětských akcí, Horská služba ples. Lze bez nadsázky říci, že díky těmto lidem se v našem městě něco děje.

 • Podpoříme všechny akce pořádané našimi složkami IZS a to finančně i personálně
 • Na nádvoří hasičské zbrojnice vybudujeme kryté garážové stání

Bydlení pro mladé lidi

Průměrný věk obyvatel našeho města neustále stoupá. Mladí lidé, kteří vyrostou na chalupách svých rodičů, zde nemají možnost bydlení. Je obtížné začínat pracovat, budovat rodinu a domov s milionovou hypotékou. Jedině dostupná možnost pronájmu bydlení a pracovní příležitosti zastaví odliv mladých lidí z našeho města.

 • Vytipovaný starší objekt v obci, zrekonstruujeme a zřídíme v něm nájemní malometrážní byty

Rozvoj veřejného osvětlení

Jeden z důvodů, proč v Peci a Velké Úpě skomírá večerní život, je absence veřejného osvětlení. To přináší problémy nejen občanům, ale i ubytovaným turistům. Po setmění jediné místo, kde se mohou bezpečně pohybovat je hlavní příjezdová komunikace a Velká pláň

Chceme začít rozvíjet ekologicky i ekonomicky šetrné veřejné osvětlení do dalších oblastí města. Tento plánovaný pozvolný rozvoj nebude zatěžovat neúměrně rozpočet obce, ani životní prostředí a noční krkonošskou oblohu.