Bude město financovat wellness u apartmánového domu?

16. 9. 2015 ve 14:30, bývalá ZŠ Velká Úpa

Zastupitelé města Pec pod Sněžkou se chystají z obecních peněz financovat malý akvapark, či spíše hotelové wellness u soukromého apartmánového domu. Investorovi, zvoleného bez výběrového řízení, se tak chystají zatraktivnit jeho investici do apartmánového "hotelu". A to částkou 80 milionů Kč. Myslíte si, že je to opravdu nakládání s majetkem města ve veřejném zájmu?

Přijďte 16. 9. 2015 ve 14:30 na veřejné zasedání zastupitelstva vyjádřit svůj názor. 

Na jaře letošního roku představil zastupitelům starosta města Alan Tomášek záměr na výstavbu apartmánového "hotelu" v exponovaném místě u parkoviště Kaplička. Záměr již předem soukromně předjednal se dvěmi vybranými investory. 

 

Akvapark1

Obrázek 1: Varianta 1, investor: apartmány Kubík

 

Součástí stavby má být hotelové wellness, či malý akvapark, který by měl sloužit veřejnosti a který bude 80miliony Kč financovat město Pec pod Sněžkou.

Vedení města tak hodlá z veřejných peněz investovat stavbu, která zásadním způsobem zatraktivní výstavbu soukromého investora zvoleného bez výběrového řízení (!).

Akvapark2

Obrázek 2: Varianta 2, investor hotel PECR

 

Navíc celá stavba akvaparku i hotelu bude stát na pozemku města, který město daruje jako součást plnění (16 milionů Kč) investorovi k výstavbě. 

Takový je záměr představený starostou města. 

Záměr má mnoho ALE

Pec pod Sněžkou samozřejmě potřebuje akvapark, to je jasné. Podpořit turistický ruch může ale pouze akvapark, který svou kapacitou bude předurčen veřejnosti, ne jen majitelům soukromých apartmánů.

Podle našeho názoru má projekt má vícero ALE:  

  • musí sloužit převážně veřejnosti, ne jen hotelovým hostům 
  • musí to být akvapark pro děti, ne hotelové wellness jen pro dospělé
  • nesmí být svázán s výstavbou další konkurence místním ubytovatelům
  • nesmí přinášet další dopravní ruch do nejvíce vytíženého místa ve městě
  • musí být v souladu s územním plánem města
  • případný investor musí vzejít z veřejné soutěže, nesmí být vybrán na zákulisním jednání 

Uzemni Plan

Obrázek 3: Hotel je navržen v místě, kde má podle územního plánu stát parkovací dům pro 230 vozidel

 

Přijďte vyjádřit svůj názor ve středu 16.9. 2015 na VZZ

Kdo si myslí, že výstavba apartmánů na městském pozemku a tím i konkurence místním ubytovatelům, není ve veřejném zájmu, přijďte ve středu 16. 9. od 14:30 na veřejné zasedání zastupitelstva poslechnout si, jak tento svůj záměr zastupitelé obhájí. Zasedání se koná v bývalé základní škole ve Velké Úpě.

Pozvánka na VZZ od tajemníka města.

 

Těšíme se na viděnou!

Sdružení Žijeme Sněžkou, které stojí i nadále na straně občanů