Blog

Volební program 2022 - 2026

Předkládáme vám vyváženou a realistickou vizi rozvoje našeho města v letech 2022 až 2026. V komunálních volbách do zastupitelstva v Peci pod Sněžkou volte kandidátku č. 4, SNK Žijeme Sněžkou. 

Přečíst 20.9.2022

Aktivně zastupujeme občany na Malé pláni

Již dlouhé roky aktivně zastupujeme naše občany, pomáháme s právními otázkami, hájíme zájmy města a bojujeme za dodržování našeho územního plánu. Nejnověji se zasazujeme za jeho dodržování při plánované výstavbě na Malé pláni.

 

Přečíst 8.6.2021

Moje glosa

Malá glosa k probíhajícímu soudnímu řízení v tzv. Krkonošské kauze z pohledu svědka. 

 

Přečíst 8.6.2021

Vyjádření zastupitele Františka Vaňka

Vzhledem k atmosféře na ustavujícím zasedání zastupitelstva 14. 11. 2018, cítím potřebu se k celé situaci vyjádřit za moji osobu. Učiním tak i přesto, že počítám s kritikou formy vyjádření, které mělo zaznít již v průběhu zasedání. Navzdory předchozímu vzájemnému ujišťování se mezi stranami, že zasedání proběhne v klidu, nabrala situace jiný směr. Atmosféra naznačovala, že by vzhledem k emocím většiny přítomných obyvatel, nemělo v tu chvíli vyjádření žádný význam a šíření další agrese nebylo alespoň pro mě na pořadu dne.

Přečíst 15.11.2018

Děkujeme za podporu ve volbách. Zisk 40% pro SNK Žijeme Sněžkou!

Volby jsou za námi, občané rozhodli o rozložení sil v novém zastupitelstvu Pece pod Sněžkou. My velice děkujeme všem občanům, kteří podpořili naši kandidátku SNK Žijeme Sněžkou. Téměř 40% obyvatel našeho města sdílí naši vizi - vyvážený udržitelný rozvoj, nutné korekce developerských záměrů, chytrého a empatického města. 

Přečíst 7.10.2018

Nevadí, že nevidíme na "Studnu", prachy jsou prachy ...

Snažili jsme se zabránit výstavbě apartmánového domu Pecr Deep, který je postaven v rozporu s územním plánem. První nadzemní podlaží vydává developer v projektové dokumentaci za podzemní a nejvyšší podlaží vydává za galerii předposledního podlaží. 

Přečíst 25.9.2018

Když jde o byznys, ochrana přírody jde stranou

Téměř rok jsme pracovali na ochraně zdroje pitné vody pro naše město. Jednáním s Inspekcí životního prostředí a následně s Ministerstvem ŽP jsme zabránili nezákonnému jednání developera, který nerespektoval základní podmínky výstavby - neohrožovat veřejnost v ochranných pásmech pitné vody. 

Přečíst 25.9.2018

Pec pod Sněžkou a Velká Úpa, jak ji máme rádi

Rádi bychom se s vámi podělili o pár krásných záběrů Pece pod Sněžkou a Velké Úpy. Výběr snímků zahrnuje všechna roční období a různé kouty našeho města. Snad vás potěší tak jako nás. Všechny snímky jsme sami pořídili v posledních letech během práce na propagaci našeho města. 

 

Přečíst 8.9.2018

Empatické město

Podpoříme bydlení pro mladé a rozvoj nájemního bydlení ve městě. Podpoříme seniory v jejich společenských aktivitách i cestování.
O strategických investičních záměrech města budeme informovat předem a formou místního referenda komunikovat zásadní investice s občany. Komfort života trvale žijících obyvatel podpoříme významnou slevou na sezonní permanentky a odpadové hospodářství.

Přečíst 19.8.2018

Chytré město

Vytvoříme mobilní aplikaci, která bude informovat občany o dění ve městě, odstraní dlouhé fronty na lanové dráze a usměrní dopravu na volná parkoviště. Moderní technologie přineseme do propagace našeho města a podpoříme projekty našich občanů.

Přečíst 19.8.2018

Nový regulační plán

Usměrníme současnou neřízenou výstavbu vytvořením nového regulačního plánu. Realizované záměry developerů jsou uskutečňovány bez ohledu na skutečnou potřebu ubytovacích kapacit města a zájmů místních obyvatel.
Vznikající objekty nesmí ničit krajinný ráz a kvalitu života nás všech.

Přečíst 19.8.2018

Udržitelný rozvoj města

Na vhodném místě vybudujeme multifunkční sportovní objekt. Provoz na Výsluní ve Velké Úpě rozmělníme novým turistickým okruhem. V Bukovém údolí k lanovce, vytvoříme velkou odpočinkovou zónu s letteringovým hřištěm. 

Ve spolupráci s odborníky, Ski Resortem a Správou KRNAP vybudujeme síť single trailů v Peci i Velké Úpě. Celé město spojíme cyklostezkou dostupnou pro každého.

Přečíst 19.8.2018

SNK Žijeme Sněžkou, komunální volby 2018

Díky více než stovce podpisů, kterými jste podpořili v petici naši kandidátku, jsme se mohli do podzimních komunálních voleb přihlásit jako sdružení nezávislých kandidátů - SNK Žijeme Sněžkou. Děkujeme!

Přečíst 17.8.2018

Propagace Pece pod Sněžkou podle nás

Od podzimu 2014 pracujeme v našem sdružení na informačním facebookovém profilu PecPodSnezkou.Info. Kromě toho jsme v roce 2017 pojmenovali turistické problémy našeho města a spolu s návrhem jejich řešení jsme tuto naši analýzu předali zastupitelům města a SCRP.

Přečíst 21.6.2018